• 25 kmOd Bratislavy
  • 109 125 m2Celková rozloha
  • 15 / 60Voľných pozemkov

O projekte

Lokalita pod názvom Malé Hliny, nachádzajúca sa na okraji mesta Modra v smere na Budmerice, sa rozprestiera na ploche 109 125 m2. Plány obývania tejto lokality vznikli už v 90-tych rokoch, definitívne „áno“ pre schválenie aktuálneho územného plánu pre funkciu bývania padlo v mestskom zastupiteľstve v roku 2005. Iniciatíva mesta Modra pokračovala ďalej a vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž, ktorej sa zúčastnil aj ATOPS, s.r.o., pričom splnil všetky podmienky tejto súťaže. Celý priebeh (v rátane príslušných dokumentov) si môžete pozrieť aj v prehľadnej časovej osi nižšie.

Malé Hliny sú členené na 2 zóny, a to zónu bytových domov a zónu rodinných domov.

Zóna bytových domov sa nachádza vedľa štátnej cesty, pričom je výškovo odstupňovaná. Zóna bude od štátnej cesty oddelená pásom zelene, protihlukovým násypom a odstup vytvoria aj plochy statickej dopravy.

Prvý rad domov má 3,5 nadzemného podlažia, druhý rad 2,5 nadzemného podlažia s plynulým prechodom do zóny rodinných domov s maximálnou výškou 2 nadzemných podlaží. V zóne bytových domov je 14 bytových domov, čo predstavuje 191 bytových jednotiek rôznych veľkostí, s predzáhradkami, terasami, balkónmi.

V strede zóny sú bytové domy doplnené o priestory občianskej vybavenosti, kde vzniknú služby, predajňa potravín atď., ďalej aj malé námestie s parkom, detským ihriskom, lavičkami a množstvom zelene. Územie sa tak stáva vhodným najmä pre mladé rodiny.

V zóne rodinných domov je navrhovaných 98 stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu solitérnych rodinných domov.

Zelené bývanie. Súčasťou celej obytnej zóny je aj dostatočný podiel verejnej zelene, parkovacích miest, kvalitný uličný priestor, chodníky s takým indexom zastavania, ktorý neumožní zastavať väčšinu pozemku (nevznikne tak typický satelit). V oblasti, nakoľko tak zámerom spoločnosti ATOPS, s.r.o., ako aj mesta Modra je dôraz na ekologickosť, vznikne celkovo 14 385 m2 verejnej zelene. Táto zeleň zahŕňa plochu vytvoreného parku, pásy zelene, ktoré budú lemovať lokalitu z jej ľavej strany, ako aj zo strany cesty, na ktorých budú vysadené listnaté stromy, kroviny, trvalkové záhony a trávnik.

  
Júl 2019 Obdržanie prvých 5 pozemkov na LV
August 2019 Začatie realizácie inžinierskych sietí
September 2019 Obdržanie stavebných povolení
  
Október 2019 Obdržanie ďalších 5 pozemkov na LV (spolu 10 pozemkov v predaji)
November 2020 Predpokladané ukončenie realizácie inžinierskych sietí