• 5 kmOd bratislavy
  • 60Bytov
  • 10 255 m2Pre Vás
  • 3 / 60Voľných

Pozemok č. _

Výmera: _ m2

Cena: _

Stav: _

LEGENDA

Ešte nie je v predaji
Voľný pozemok
Predbežne rezervovaný
pozemok
Rezervovaný pozemok
Predaný pozemok
Patrí mestu Modra